Một số dịch vụ đã thực hiện

Công nghiệp và Thương mại

Với các giám định viên kinh nghiệm liên quan đến nhiều loại hình công nghiệp, thương mại, chúng tôi đủ khả năng đáp ứng điều tra và tính toán tổn…

Xây dựng lắp đặt

RACO với kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ giám định viên đã trải qua các vị trí công tác xây dựng, vận hành và dự toán, chúng tôi có…

Năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời)

Đội ngũ giám định viên RACO là các kỹ sư, kỹ thuật kinh nghiệm cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn từ các đơn vị liên kết trong và…

Thiết bị và máy móc chủ thầu

Các dịch vụ cung cấp đối với Thiết bị và máy móc chủ thầu.

Trách nhiệm nghề nghiệp

Dự án đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình, Hòa Bình – Nho Quan.