Xây dựng lắp đặt

RACO với kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ giám định viên đã trải qua các vị trí công tác xây dựng, vận hành và dự toán, chúng tôi có thể đáp ứng giải quyết các tổn thất trong lĩnh vực bảo hiểm công trình xây dựng & lắp đặt. Chúng tôi đã khẳng định chất lượng chuyên môn qua các dịch vụ đã thực hiện đối với các Nhà bảo hiểm trong thời gian hoạt động của mình. 

Dự án Tháp Lotte Hà Nội Dự án Cầu Tân Vũ Lạch Huyện
Thủy điện Nậm Củm Thủy Điện Hòa Bình